NAČÍTÁM

Proč řízení obsahu v SEO optimalizaci selhává?

Kvalitní a propracovaný obsah neznamená vždy dobré výsledky a silné odkazy. Povídejme se spolu na důvody a možná řešení.

Odvětví SEO optimalizace se již od svého vzniku potýká s nekalými praktikami, proti kterým se snaží bojovat a co možná nejvíce je omezit. Google, jakožto jeden z největších hráčů v tomto odvětví, do tohoto boje také promlouvá a to úpravou algoritmů a nejrůznějšími updaty. Jako příklad si můžeme uvést updaty Panda nebo Penguin, které měly za cíl omezit nákup a výměnu odkazů, ale i jiné praktiky, které jsou neetické ale běžné. Tento boj má bohužel i negativní dopady na toto odvětví a v tomto případě je to popularizace strategie vedeného obsahu.

Jak strategie vedeného obsahu vypadá?

Strategie vedeného obsahu vypadá nějak takto:

SEO společnost/pracovník řekne svým klientům, že nejlepším způsobem, jak vytvořit silné a účinné odkazy je vytvoření kvalitního obsahu, který návštěvníky zaujme a který bude možné snadno propagovat pro zvětšení dosahu a efektivity výsledků. V zásadě doporučí klientovi, aby byl obsah směřován do vnitra společnost (domény/odkazy) a mnohdy navrhne i propojení s firemní strategií (kampaně/komunikace se zákazníky).

Poté přichází využití nástroje jako je například BuzzSumo, které umožní vyhledat populární obsah a zjistit, proč se návštěvníci o tento obsah zajímají. Na další schůzce společnost/pracovník představí nalezený obsah klientovi a vysvětlí mu, že nejlepším řešením je vytvoření podobného obsahu. Pokud má klient štěstí, obsah bude unikátní a zajímavý, což zajistí alespoň nějaké výsledky.

Problém ale nastává v tu chvíli, kdy chceme tvořit dlouhodobé a reálné výsledky, protože kvalitní obsah ještě neznamená úspěšné vytvoření potřebných odkazů. Z dlouhodobého hlediska je tak tato strategie neefektivní a nepřináší stanovené cíle.

Ve studii, kterou vytvořil HubSpot bylo víc než 700 marketingových pracovníků dotazováno, zda mají s obsahovým marketingem zkušenosti a zda se jim daří jej dlouhodobě aplikovat s požadovanými výsledky. Až 72 % z nich řeklo, že nikoli a dalších 60 % označilo obsahový marketing za jejich největší výzvu.

V čem tedy spočívá jádro neúspěchu?

Při bližším pohledu na výsledky obsahového marketingu a jeho provedení zjistíme, že největším problémem bývá neoriginální a nedostatečně kvalitní obsah, omezené nápady, ale i stále se opakující koncepty.

Proč selhává řízení obsahu v oblasti SEO optimalizace?

Ze studie, která proběhla v roce 2015 pod taktovkou firmy Moz zjistíme, že nejdůležitějšími faktory pro efektivní SEO optimalizaci je rozmanitost zpětných odkazů, vyniknutí domény, ale i víceúčelové zaměření.

V těchto faktorech řízení obsah zcela selhává a nedaří se mu vytvářet přirozené a rozmanité odkazy, jež by tvořily silnou a zajímavou doménu.

 Jak tento problém napravit?

Jako každý problém, i tento má své řešení a spočívá v zaměření se na návštěvníka a vytváření obsahu na míru jeho zájmům a potřebám. Cílem tak není vytvořit co nejlepší obsah pro velké množství možných konzumentů, ale lepší analýza cílové skupiny, která umožní vytvoření přesného a kvalitního obsahu, který návštěvník ocení.

Výsledkem je nejen tvorba silných, přirozených a rozmanitých odkazů, ale také větší prožitek návštěvníka/zákazníka, který zlepšuje jméno společnosti i zvyšuje jeho zájem o zboží či službu.