NAČÍTÁM

Varování ohledně vytváření obsahu za účelem zisku propojení

Pravidla vytváření obsahu, která Google vytvořil, jsou známá většině SEO expertům a obsahují detailní popis jednotlivých metod, které lze i nelze využít. I tak ale Google občas přidá jakési varování, které má tyto pravidla připomenout a upozornit webové stránky na možnou penalizaci.Jedno z těchto varování přišlo i v posledních dnech a to v postu, který Google zveřejnil na svém webu a který pojednává o snaze distribuce obsahu s primárním cílem vytvořit propojení pro SEO optimalizaci a to hlavně u velkých kampaní.

Obsahový marketing v přirozené podobě
Z článku, který společnost zveřejnila, vyplívá, že Google není obecně proti tvorbě obsahu pro získávání propojení s jinými weby. Nesmí to ovšem být hlavním cílem a obsah by měl být tvořen i pro uživatele, který web navštíví.

Vydavatelé, kteří toto pravidlo poruší, mohou očekávat pokles hodnocení a tím i ztrátu pozic ve vyhledávání.

Varovné signály
V článku se také objevily jakési varovné signály, které mohou nastínit budoucí problémy s hodnocením a umístěním.

Mezi tyto signály patří:

  • Velký obsah odkazů směřujícím na vaši webovou stránku ve vašich článcích
  • Stejné články publikované u velkého množství vydavatelů
  • Velké množství článků u několika velkých webů
  • Najímání copywriterů, kteří nemají znalosti o tématu článků
  • Využívání stejného nebo podobného obsahu z vlastního webu


Jak se vyhnout penalizaci?
I na tuto otázku nalezneme v článku odpověď a Google nabízí hned dvě možnosti, které zajistí, že se váš web vyhne penalizaci.

První možností je atribut nofollow, který oznámí robotovi, že by se odkaz neměl započítávat do SEO hodnocení a neměl by mít žádný vliv na pořadí ve vyhledávači.

Druhou možností je pak canonical tag (všeobecné označení), který má podobnou funkci, ale funguje pro celou stránku. Všechny odkazy z této stránky se do hodnocení nezapočítají a jejich původ či využití tak nehraje roli.

Stejná pravidla pro vydavatele
Varování, které Google zveřejnil, se netýká jen distributorů obsahu, ale i vydavatelů, kteří zvolený obsah na svém webu zveřejní. I oni mohou čelit penalizaci a přijít o svou pozici ve vyhledávání.

Je tak důležité, kontrolovat obsah, který vydáváte a v případě pochybností s klientem komunikovat a případně obsah upravit podle pravidel.Proč právě nyní?
První otázka, která nás může napadnout je, proč právě nyní Google zveřejňuje toto varování, které se objevilo již v minulosti a které nepřináší zásadní a velké zásahy do pravidel nebo využitých technik. Již v roce 2013 společnost Google varovala SEO specialisty a firmy, aby si daly pozor na využívané techniky a vyhnuli se prohřeškům, které by mohly poškodit jejich byznys.

Mnoho společností ale na toto varování nedbalo a i nadále pokračovalo v taktice vytváření odkazů za pomocí obsahu, který nepřináší užitek návštěvníkovi a slouží pouze pro vytvoření propojení. I proto se Google uchýlil ke druhému varování, které by mělo společnosti přesvědčit o změně taktiky a zajistit dodržování pravidel na všech úrovních.

Jasně stanovené mantinely
Jedním z dalších problémů, které se týkají tohoto tématu, je i to, že Google nestanovil jasné mantinely, které praktiky jsou v pořádku a které budou penalizované. Velké množství distributorů, ale i vydavatelů tak jednalo s vědomím, že jsou jejich techniky v pořádku a že ničím neporušují pravidla, která Google vytvořil.

Mnozí distributoři také upozorňovali na to, že využívali dostupných možností (nofollow, canonical tags), ale vydavatelé nevěděli, jak je využít a výsledkem tak bylo porušení pravidel, za které ale distributor nemohl.

Ideálním řešením by tak bylo jasné stanovení pravidel, která by byla dopodrobna popsána a která by nabízela výčet povolených technik, které lze využít při tvorbě a distribuci obsahu.

Ostražitost, opatrnost, výsledky
Jak tedy dosáhnout požadovaných výsledků bez porušení pravidel? Zaměření na uživatele. To je klíč, který v dnešní době přináší ty nejlepší výsledky.

Samozřejmě jen distributoři a vydavatelé vědí, jaké byli jejich záměry a zda chtěli využít obsah pro informování nebo pouhé vytvoření odkazů a propojení. V každém případě je ale třeba uspokojit nejdříve návštěvníka a Google Vás za tuto snahu sám odmění lepším hodnocením.

Využít proto můžete i pomocí zmíněných nofollow nebo canonical tags, které Vám pomohou přesvědčit Google o vašich záměrech a nastaví jasná pravidla.

Další možností, která může pomoci s dodržováním pravidel je i kvalitní práce editora, který obsah kontroluje, zajistí, že je obsah originální a také vyřadí ty odkazy, které nejsou pro obsah nezbytné.

Nikdo není dokonalý. Jak distributoři, tak i vydavatelé mají své chyby a v obou případech mohou tyto chyby vést k horšímu hodnocení a horší pozici. Pokud spolu ale obě strany správně komunikují a snaží se o stejný cíl, pravděpodobnost úspěchu je velmi vysoká a výsledky se postupem času sami dostaví.